Zakelijk lenen.

Zakelijke lening

In het hedendaagse ondernemersklimaat kan een zakelijke lening van essentieel belang zijn om de groei of continuïteit van een bedrijf te waarborgen. Wij zijn wij ons daar dan ook terdege van bewust. Daar waar verschillende banken en kredietverstrekkers momenteel voorzichtiger zijn geworden met het verstrekken van een zakelijke lening of krediet is de roep om een goed zakelijk krediet niet afgenomen. Vooral het MKB lijkt hier hinder van te ondervinden.
De verschillende banken en financiers stellen zich behoudend op en stellen steeds meer eisen. Dit is op zich ook niet verwonderlijk. Enerzijds omdat banken zelf voorzichtiger zijn geworden met het verstrekken van leningen om hun risico's te beperken. Anderzijds omdat zakelijke kredieten vaak zeer complex zijn en de kredietrisico's bij zakelijke cliënten relatief groot en ondoorzichtig kunnen zijn. Het ene bedrijf is het andere niet en de ene bank is de andere niet. De financieringseisen, financieringsrisico's en financieringsdoelen van een zakelijke lening voor een startende ondernemer wijken vaak sterk af van een zakelijk krediet voor een gevestigde ondernemer. Ook kan de zakelijke kredietverstrekking per bank of andere kredietverstrekker sterk verschillen. Verschillende banken stellen verschillende eisen en vragen verschillende tarieven voor een zakelijke lening. Waar ondernemers voorheen standaard een beroep konden doen op hun 'huisfinancier' is deze zekerheid momenteel vaak weggenomen.
Ondernemers zijn tegenwoordig steeds meer genoodzaakt om zich te verdiepen in de zakelijke leenmarkt en zullen veel vaker verschillende zakelijke kredietverstrekkers met elkaar gaan vergelijken.
Wij hebben daarom eens een aantal aanbieders van zakelijke leningen en zakelijke kredieten met elkaar vergeleken. Uit deze vergelijking kwamen grote verschillen naar voren. De verschillen zitten niet alleen in toetsing en voorwaarden, maar met zeker ook in het zakelijk leenrente tarief. Wij hebben onze conclusies omgezet in een aantal handige tips. Doe hier uw voordeel mee en vergelijkt u eens voor uzelf waar u de voordeligste zakelijke lening kunt afsluiten.
Laat er namelijk nu niet het beeld ontstaan dat er geen banken en andere zakelijk kredietverstrekkers meer zijn die ondernemers een zakelijke lening meer willen verstrekken. Voor goede plannen zal er altijd een goede zakelijke lening te vinden zijn

Zakelijke lening Tips.

 • Zorg voor een goed ondernemersplan.
  Zeker in tijden dat banken geneigd zijn om de hand op de knip te houden zult u met een goed ondernemersplan moeten komen om de bank te overtuigen om uw onderneming geld te lenen. Zorg dus voor een goed onderbouwt, verzorgd en zeker ook compleet ondernemingsplan. Als de bank hiaten in uw verzoek vindt zal uw kans op een zakelijke lening of krediet aanzienlijk verminderen.
 • Vergelijk meerdere aanbieders.
  Voor u in zee gaat met één bank of andere kredietverstrekker is het verstandig om eerst eens een aantal aanbieders met elkaar te vergelijken. Wat kunnen zij u bieden, hoe proberen zij u te lokken, waar 'voelt' het goed en waar minder goed. Maak eerst eens een globale lijst met kanshebbers en ga u vervolgens verder verdiepen in wat deze bank voor uw onderneming betekenen kan.
 • Vergelijk verschillende offertes.
  Als u zich verdiept heeft in de zakelijke leenmarkt en een voorkeursselectie heeft gemaakt, is het tijd om eens een paar offertes op te vragen. Probeer niet alleen offertes op te vragen bij hetzelfde soort financiële instellingen maar probeer als dit mogelijk is, enigszins te variëren. Concreet bedoelen wij ga niet alleen naar de grote bekende banken, maar kijk ook eens wat de misschien kleinere kredietverstrekkers u kunnen bieden. U zult op deze wijze ook een duidelijk verschil tussen de verschillende zakelijke kredietaanbieders gaan zien.
 • Bereidt u zich goed voor op het gesprek.
  De bank zal zich een goed beeld van u en uw onderneming willen vormen. Het gaat hierbij niet alleen om uw plannen maar ook om uzelf. Wie is die ondernemer, wat wil hij/zij, wat kan hij/zij, betrouwbaarheid, eerste indruk, allemaal zaken die mee zullen spelen in het oordeel van de bank. Probeer ook eens zowel de sterke en zwakke punten van uw onderneming als de sterke en zwakke punten van uzelf vast te stellen. Dit kan straks in uw voordeel werken in het offerte gesprek.
 • Rente.
  Bij het afsluiten van een zakelijke lening is de laagste rente natuurlijk van groot belang, toch zijn er ook nog andere voorwaarden waar u zorgvuldig naar moet kijken. Denk dan aan factoren als de periode waarvoor u de rente vastzet en wat de mogelijkheden zijn om de lening vervroegd af te lossen.
 • Zekerheden en eigen kapitaal.
  Een zakelijk krediet houdt voor een bank ook risico's in. Daarom zal een bank proberen deze risico's zo klein mogelijk te houden. Vaak zal een bank dus vragen naar zekerheden die u kunt inbrengen. Denk dan aan een onderpand, tweede inkomen c.q. inkomen partner of borgstelling. Als u eigen kapitaal wil inbrengen in uw onderneming geeft u aan dat u zelf ook risico wilt dragen. Dit kan voor de bank een reden zijn om eerder over te gaan tot het verstrekken van de zakelijke lening. U zult namelijk extra gemotiveerd zijn om dit kapitaal weer terug te verdienen.
 • Borgstelling MKB kredieten.
  Als u voor uw zakelijke lening te weinig of geen krediet kunt inbrengen kan de bank een beroep doen op de Borgstelling MKB Kredieten. Deze borgstelling is een regeling waarbij de overheid garant staat voor vaak een deel van het kredietbedrag bij de bank. Hierdoor wordt de kredietwaardigheid van de ondernemer verhoogd en zal de kans dat de bank u een zakelijke lening verstrekt kunnen toenemen. Het doel van de regeling is banken te faciliteren de kredietverlening aan het midden- en kleinbedrijf uitvoerbaar te houden ondanks zekerheidstekorten. De overheid kan zich, onder voorwaarden, in zulke gevallen tegen de bank borgstellen voor een deel van het kredietbedrag. Dat verlaagt het risico voor de bank, waardoor de kredietwaardigheid van de ondernemer wordt verhoogd. Er zijn echter wel een aantal voorwaarden gesteld waaraan u moet voldoen voor u voor de borgstelling in aanmerking komt o.a.:
  - de activiteiten van de onderneming moeten gericht zijn op handel, industrie, of dienstverlening,
  - de onderneming betaalt inkomstenbelasting of vennootschapbelasting in Nederland,
  - de onderneming is rechtmatig gevestigd,
  - er is sprake van een tekort aan zekerheden voor de bank, maar dit tekort is niet groter dan de borgstelling,
  - de vooruitzichten op voldoende rendement zijn aantoonbaar,
  - met behulp van het borgstellingkrediet moet een gezonde financiële structuur ontstaan,
  - het borgstellingskrediet voor de startende onderneming bedraagt maximaal 908.000 Euro (2009),
  - de startende onderneming mag niet al beschikken over een zakelijke lening of ander staatsgegarandeerd krediet bij een andere bank.
  Meer informatie over de borgstelling MKB kredieten kunt u vinden op de website van het MKB Nederland.
 • Financieel adviseur.
  De zakelijke krediet markt is een stuk gecompliceerder dan de particuliere krediet markt. De meeste startende ondernemers zullen dit zeker beamen. Voor het nemen van de juiste financiële beslissingen is dan vaak ook deskundigheid vereist. Dit geldt dus zeker ook bij het nemen van belangrijke financiële beslissingen voor uw onderneming zoals het aangaan van een zakelijke lening of afsluiten van zakelijk krediet. Een financieel adviseur kan u hierbij helpen. Een goede financieel adviseur zal zich ook verdiepen in uw bedrijf. Een financieel adviseur zal zich dan ook graag een totaalbeeld van uw bedrijf willen vormen om u belangen zo goed mogelijk te kunnen behartigen. Het kan natuurlijk nooit kwaad om u eens te oriënteren op de zakelijke leen markt, u doet weer nieuwe kennis op, u kunt zich een beter beeld vormen van wat er allemaal mogelijk is en wat dit u ongeveer zal gaan kosten.
 • Startende ondernemers.
  Toch nog even speciaal een tip voor starters. Startende ondernemers vormen eigenlijk weer een heel aparte groep op de zakelijke lening markt. Vaak is er voor een startende onderneming ook geen bedrijfsfinanciering nodig en start de ondernemer met eigen financiële middelen. Echter circa 25% van de startende ondernemers klopt wel bij een bank aan voor een zakelijk krediet.
  Banken zijn echter over het algemeen extra voorzichtig met een zakelijke lening voor startende ondernemingen. Dit komt omdat een krediet aan een startende onderneming meer risico voor de bank met zich meebrengt. Oorzaak voor dit verhoogde risico zit voornamelijk in het feit dat een startende onderneming geen historische cijfers (ook wel 'track record' genoemd) kan overleggen en omdat circa 65% van de startende ondernemers de onderneming na 3 jaar weer beëindigen.
  Dit betekent niet dat een startende onderneming niet in aanmerking komt voor een zakelijke lening, maar dit betekend wel dat een startende ondernemer hier waarschijnlijk meer zijn best voor moet doen. Startende ondernemers moeten eigenlijk extra rekening houden met alle bovenstaande punten als, zorg voor een goed ondernemersplan, vergelijk verschillende kredieten en krediet aanbieders etc. etc..
  Startende ondernemers kunnen echter bij de aanvang van hun ondernemerschap ook al rekening houden met een aantal zaken zoals de keuze van hun bank. Als u verwacht dat u een zakelijke krediet nodig heeft, neem dit dan mee in uw overweging bij uw keuze voor een bank en zakelijke bankrekening. Is de door u gekozen bank wel bereid om krediet te verstrekken aan startende ondernemers of kunt u toch beter voor een andere bank kiezen. Het verkrijgen van het gunstigste zakelijke krediet heeft u helaas niet helemaal in eigen hand, maar een aantal zaken kunt u zeker wel beïnvloeden. Zorg er in ieder geval voor dat u de juiste beslissing neemt en bij twijfel raadpleeg een financieel adviseur.
Hoewel wij onze uiterste best voor het verstrekken van actuele en correcte informatie, kan het altijd voorkomen dat de informatie getoond op deze pagina inmiddels achterhaald is of informatie bevat die niet (meer) correct is. Wij kunnen echter niet verantwoordelijk worden gehouden, noch zijn aansprakelijk voor onjuiste of verouderde informatie of eventuele fouten. Zie ook onze Disclaimer.
 
Home Contact Disclaimer Privacy Bronnen en Links
© 2009 - 2010 nationale lening site .nl. Voor gebruik lees disclaimer.