Bemiddeling bij schulden

Schuldbemiddeling

Schuldbemiddeling is een dienstverlening met het oog op het tot stand brengen van een regeling omtrent de wijze van betaling van de schuldenlast die geheel of ten dele uit een kredietovereenkomst voortvloeit. Schuldbemiddeling is een methode om in den minne met de kredietverlener tot een akkoord te komen over een gehele of gedeeltelijke terugbetaling van het openstaande krediet. Schuldenaars kunnen pas een beroep doen op de regeling voor wettelijke schuldsanering indien ze eerst hebben geprobeerd om tot een minnelijk akkoord te komen met hun schuldeisers. Wie niet meer aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen, kan overwegen om een schuldbemiddelaar in de arm te nemen. Deze schuldbemiddelaar zal trachten te helpen met het opzetten van een betalingsregeling. Er zijn in Nederland en Belgie diverse bedrijven en stichtingen, o.a. de gemeentelijke kredietbanken, die de rol van schuldbemiddelaar willen vervullen.

Deze schuldbemiddelaar zal in contact treden met de kredietverlener(s) en helpen met het opzetten van een betalingsregeling. Over het algemeen houdt deze regeling in dat de schuldenaar gedurende een bepaalde periode (meestal maximaal 3 jaar) moet rondkomen met een beperkt bedrag, waardoor het resterende bedrag zoveel mogelijk gebruikt gaat worden om de openstaande schulden af te lossen. Als er na deze periode bij de kredietverlener nog schulden openstaan worden deze kwijtgescholden.
Een succesvolle schuldbemiddeling is alleen mogelijk als alle schuldeisers akkoord gaan met het schuldregelingsvoorstel. als dit niet gebeurt dan resteert nog de mogelijkheid van wettelijke schuldsanering

Als u na het lezen van dit artikel nog vragen heeft over hulp bij schulden of andere kwesties over schuldhulpverlening raden wij u aan om eens een van onderstaande websites te bezoeken:
+ Zelf Je Schulden Regelen, van het Nibud. Hier kunt u lezen wat u kunt doen om van uw schulden af te komen.
+ Postbus 51. Informatie van de Rijksoverheid o.a. over schulden.

 
Hoewel wij onze uiterste best voor het verstrekken van actuele en correcte informatie, kan het altijd voorkomen dat de informatie getoond op deze pagina inmiddels achterhaald is of informatie bevat die niet (meer) correct is. Wij kunnen echter niet verantwoordelijk worden gehouden, noch zijn aansprakelijk voor onjuiste of verouderde informatie of eventuele fouten. Zie ook onze Disclaimer.
 
Home Contact Disclaimer Privacy Bronnen en Links
© 2009 - 2010 nationale lening site .nl. Voor gebruik lees disclaimer.