Leningnieuws

Geen goedkopere lening in Breda.

De kredietbank in Breda zal geen goedkopere leningen gaan verstrekken. De kredietbank die momenteel tussen de 10 en 12,3% rente vraagt voor het afsluiten van een lening, betaald zelf maar 1,8% voor het verkrijgen van het geld voor de leningverstrekking. De kredietbank West-Brabant, de kredietverstrekker van de gemeente, kan zelf tegen zo een laag tarief lenen omdat de gemeente wordt beschouwd als zeer kredietwaardig.
Een aantal fracties uit de gemeenteraad in Breda hadden gevraagd of de kredietbank voortaan het rentetarief zouden kunnen verlagen of misschien zelfs het rentetarief dat zij zelf betalen, zouden kunnen doorrekenen aan hun klanten. De meeste mensen die een lening afsluiten met behulp van de kredietbank zitten vaak in een financieel kwetsbare positie. De hoge rente die de kredietbank rekent zou deze positie alleen maar verslechteren. Een rente verlaging zou deze mensen werkelijk kunnen helpen.
Burgemeester van der Velden en de wethouders in Breda hebben dit verzoek per brief helaas afgewezen. Het verlagen van de rente zou namelijk marktvervalsend zijn en de drempel tot het maken van schulden zou door een lage rente lager worden. Het ziet er voor de inwoners van Breda, die gedwongen zijn om bij de kredietbank geld te lenen, helaas dus niet naar uit dat zij van dit lagere tarief gebruik kunnen maken.

 
Hoewel wij onze uiterste best voor het verstrekken van actuele en correcte informatie, kan het altijd voorkomen dat de informatie getoond op deze pagina inmiddels achterhaald is of informatie bevat die niet (meer) correct is. Wij kunnen echter niet verantwoordelijk worden gehouden, noch zijn aansprakelijk voor onjuiste of verouderde informatie of eventuele fouten. Zie ook onze Disclaimer.
 
Home Contact Disclaimer Privacy Bronnen en Links
© 2009 - 2010 nationale lening site .nl. Voor gebruik lees disclaimer.