Zakelijk leennieuws

Gemakkelijker krediet voor MKB.

De Nederlandse overheid heeft de garantiestelling op kredieten voor het MKB verhoogd van 50% naar 80%, waardoor het weer eenvoudiger moet worden voor het MKB om een zakelijk krediet af te sluiten. Dit is een van de pogingen van de overheid om de rem op de kredietfinanciering te deblokkeren.
Minister van der Hoeven van Economische Zaken heeft deze regeling onlangs bekendgemaakt. Deze tijdelijke maatregel houdt in dat MKB bedrijven tot 80% borgstelling kunnen krijgen wanneer zij bij hun bank of andere kredietverstrekker voor een zakelijke lening of krediet aankloppen. De garantie is dus eigenlijk een garantie voor de kredietverstrekker, waardoor men hoopt dat de banken en kredietverstrekkers weer eenvoudiger een krediet aan het MKB zullen gaan verstrekken.
Er zijn echter wel een aantal eisen aan deze nieuwe garantie gesteld. Zo geldt deze hogere garantie alleen voor zakelijke kredieten met een maximum van € 250.000. Als het zakelijke krediet hoger is dan zal de garantie van 50% van kracht blijven. Ook heeft de minister gesteld dat de borgstelling alleen geldt voor bedrijven met maximaal 250 werknemers. In Nederland zouden ongeveer 700.000 bedrijven aan deze normen voldoen en deze bedrijven staan op hun beurt weer garant voor circa 4 miljoen banen.
De minister heeft, na gesprekken met de banken, geconstateerd dat een verhoging van de garantiestelling naar 80% tot gevolg zou hebben dat de banken weer eenvoudiger zakelijk krediet zullen gaan verstrekken voor het Midden en Klein Bedrijf.
Deze verhoging lijkt in ieder geval een positieve ontwikkeling, omdat veel MKB ondernemingen voor hun investeringen vaak sterk afhankelijk zijn van de kredietbereidheid van banken.

 
Hoewel wij onze uiterste best voor het verstrekken van actuele en correcte informatie, kan het altijd voorkomen dat de informatie getoond op deze pagina inmiddels achterhaald is of informatie bevat die niet (meer) correct is. Wij kunnen echter niet verantwoordelijk worden gehouden, noch zijn aansprakelijk voor onjuiste of verouderde informatie of eventuele fouten. Zie ook onze Disclaimer.
 
Home Contact Disclaimer Privacy Bronnen en Links
© 2009 - 2010 nationale lening site .nl. Voor gebruik lees disclaimer.