Bureau Krediet Registratie

BKR

Het Bureau Krediet Registratie (BKR) houdt van elke persoon met een in Nederland afgesloten krediet een elektronisch dossier bij in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI). Het gaat onder andere om afgesloten kredietcontracten, zoals leningen, hypotheken, creditcards en debet-faciliteiten op betaalrekeningen. Telecommunicatiebedrijven die zijn aangesloten bij BKR kunnen hun telefoonabonnementen laten registreren. Naast registratie van kredieten en telefoonabonnementen, worden ook betalingsachterstanden op deze contracten geregistreerd.
Van ongeveer 10 miljoen consumenten zijn bij kredieten bij het BKR geregistreerd. De bedoeling van deze administratie is de kredietwaardigheid te kunnen beoordelen van mensen die een lening aanvragen. Het geregistreerd zijn van een betalingsachterstand bij een persoon is voor de meeste geldverstrekkers een reden om geen lening aan deze persoon te verstrekken.

Het BKR stelt dat het bijdraagt aan het voorkomen van een maatschappelijk probleem, door consumenten te beschermen tegen overkreditering (teveel lenen). Daarnaast worden financiële instellingen beschermd tegen kredietnemers die hun leningen niet kunnen aflossen.
Het feit dat iemand bij het BKR geregistreerd staat hoeft niet te betekenen dat iemand een wanbetaler is. Het BKR hanteerd bepaalde gradaties/ratings en zegt zelf dat circa 94% van de consumenten die bij het BKR bekend is, zonder problemen de betalingsverplichtingen nakomt. Het geregistreerd staan bij het BKR hoeft dus zeker niet te betekenen dat het daardoor moeilijker is en lening of hypotheek te verkrijgen.
Elk jaar worden ongeveer 1 miljoen nieuwe kredieten bij het BKR geregistreerd. Gegevens over een lening worden bewaard tot 5 jaar na afloop van het contract. Hypotheken worden niet geregistreerd, tenzij de lener zijn termijnen niet betaalt.
Elke instelling met een bankvergunning is wettelijk verplicht aangesloten bij de BKR. Het zijn echter niet alleen banken die zijn aangesloten, ook andere kredietverstrekkers, postorder-, telecom-bedrijven en leasemaatschappijen zijn aangesloten. Deze laatsten registreren doorgaans echter alleen wanneer er achterstanden ontstaan.
De banken vragen van iedereen die een lening of een product aanvraagt waarop de bank potentieel een kredietrisico kan lopen (een bankrekening zonder debetfaciliteit valt hier ook onder!) gegevens op bij het BKR. Het BKR oordeelt niet zelf, maar stelt slechts de gegevens ter beschikking aan de bank. Het BKR behandelde in 2009 ongeveer 15 miljoen aanvragen.

 
Hoewel wij onze uiterste best voor het verstrekken van actuele en correcte informatie, kan het altijd voorkomen dat de informatie getoond op deze pagina inmiddels achterhaald is of informatie bevat die niet (meer) correct is. Wij kunnen echter niet verantwoordelijk worden gehouden, noch zijn aansprakelijk voor onjuiste of verouderde informatie of eventuele fouten. Zie ook onze Disclaimer.
 
Home Contact Disclaimer Privacy Bronnen en Links
© 2009 - 2010 nationale lening site .nl. Voor gebruik lees disclaimer.